Elementy języków programowania

Elementy języków programowania

Na świecie istnieje dziś bardzo wiele języków programowania, z które wykorzystywane są do różnego typu programistycznych działań. Pomimo, że część z nich znacznie się od siebie różni, każdy z nich zawiera elementy, bez których jego działanie byłoby niemożliwe.

Pierwszy z nich to składnia. Umożliwia ona rozpoznanie danego języka programowania i opisuje ona rodzaj dostępnych symboli oraz zasady, według których mogą być one łączone w większe struktury.

Każdy z języków programowania posiada także swoją semantykę, definiującą konkretne znaczenie poszczególnych symboli oraz ich funkcję w programach. Semantyka ze względu na swoją złożoność nie da się zamknąć w żaden formalizm – opisywana jest więc słownie.

Każdy język posiada także własny typ danych, czyli pewien ich zestaw, na jakim wykonywane są operacje. Oprócz tego język zawiera także standardowe biblioteki, w których zawarty jest zbiór funkcji pozwalających na wykonywanie podstawowych operacji, np.

zarządzanie pamięcią operacyjną czy obsługiwanie plików i wielowątkowości.

www.elzbietaachinger.pl