Handel tranzytowy

Handel tranzytowy

W ramach handlu międzynarodowego można wyróżnić handel tranzytowy. Jego istota jest nieco skomplikowana.

Handel tranzytowy jest to handel, który polega na tym, że towar wyprodukowany na obszarze państwa A, które sprzedaje ten towar innemu podmiotowi zagranicznemu, nie jest transportowany bezpośrednio do państwa B, czyli państwa, które wspomniany towar importuje. Towar ten jest transportowany za pośrednictwem firmy tranzytowej (stąd nazwa: handel tranzytowy), której siedziba znajduje się w państwie C, a więc kraju trzecim.

Ponadto mówiąc o istocie handlu tranzytowego, warto podkreślić, że można wyróżnić handel tranzytowy aktywny jak i handel tranzytowy pasywny. O pierwszym typie handlu tranzytowego można mówić w sytuacji, gdy wspomniana firma tranzytowa, której siedziba znajduje się państwie C sprzedaje towary wytworzone przez państwo A państwu B.

Warto więc wiedzieć, że handel międzynarodowy to dość skomplikowany proces gospodarczy, a stosunki handlowe mogą zachodzić pomiędzy wieloma podmiotami.

https://www.e-bielizna.pl/biustonosze-pl-5/bardotki/ www.troika.com.pl