Handel zagraniczny

Handel zagraniczny

Warto wiedzieć, że pojęcia „handel zagraniczny” i „handel międzynarodowy” nie są tożsame. Często bowiem zdarza się tak, że używamy tych pojeć zamiennie.

Tymczasem mówiąc o handlu zagranicznym mówi się o wymianie towarów czy usług między podmiotami zagranicznymi, czyli o eksporcie i imporcie z punktu widzenia danego państwa np. import towarów z ukrainy. Przykładowo, w przypadku Polski możemy mówić o handlu zagranicznym, gdy ta eksportuje dany towar wytworzony na jej terytorium albo importuje wspomniany towar od innych podmiotów zagranicznych, innych państw.

O handlu międzynarodowym zaś mówi się z perspektywy ogólnoświatowej, a nie pojedyńczego państwa. Mówiąc o handlu międzynarodowym, powinno się mieć na myśli eksport czy też import na skalę światową, czyli wymianę towarów całej grupy państw.

Mając na uwadze wyżej wymienione różnice, warto zwracać uwagę na to, w jakim kontekście i znaczeniu mówimy o handlu czy to zagranicznym bądź międzynarodowym. Bowiem nie jest trudno o pomyłkę i nieporozumienie.

www.jurczak.net.pl drukarki fiskalne w Gliwicach