Kategoria: Handel

Obrót surowcami naturalnymi

Bardzo ważnymi przedmiotami obrotu towarowego na arenie międzynarodowej są surowce. I tak, Polska znajduje się w czołówce państw, które sprzedają innym państwom węgiel kamienny, głównym odbiorcą

Handel tranzytowy

W ramach handlu międzynarodowego można wyróżnić handel tranzytowy. Jego istota jest nieco skomplikowana. Handel tranzytowy jest to handel, który polega na tym, że towar wyprodukowany na obszarze państwa A, które sprzedaje

Czy warto inwestować bezpośrednio?

Warto wiedzieć, że handel międzynarodowy to proces gospodarczy, który nie sprowadza się tylko do eksportowania towarów wytworzonych w kraju czy też importowania ich od podmiotów zagranicznych. Handel

Handel zagraniczny

Warto wiedzieć, że pojęcia „handel zagraniczny” i „handel międzynarodowy” nie są tożsame. Często bowiem zdarza się tak, że używamy tych pojeć zamiennie. Tymczasem mówiąc o handlu zagranicznym mówi

Handlowi partnerzy Polski

Handlowym partnerem Polski są niewątpliwie Niemcy. Jednak poza naszymi zachodnimi sąsiadami są także inne państwa, z którymi prowadzimy obrót towarowy. Należy wymienić tu bez wątpienia Chiny.

Zakupy online coraz łatwiejsze

Tradycyjne zakupy w sklepach stacjonarnych coraz częściej odchodzą w niepamięć. Wszystko ma swoje źródło w szukaniu coraz to nowszych rozwiązań przez producentów i projektantów usług.