Handlowi partnerzy Polski

Handlowi partnerzy Polski

Handlowym partnerem Polski są niewątpliwie Niemcy. Jednak poza naszymi zachodnimi sąsiadami są także inne państwa, z którymi prowadzimy obrót towarowy.

Należy wymienić tu bez wątpienia Chiny. Towary wytwarzane w Chinach niewątpliwie zalewają nasz rynek towarowy, mowa tu o zarówno artykułach włókienniczych, ale także o zabawkach, rzeczach biurowych, czy też odzieżowych.

Jeśli mowa o Chinach, to warto wspomnieć tu także o Korei Południowej, Japonii czy Stanach Zjednoczonych, które także eksportują od nas towary wytwarzane w Polsce, a my importujemy towary wytwarzane na ich terytoriach. Kolejnym handlowym partnerem Polski są oczywiście nasi najbliżsi sąsiedzi, którzy graniczą z naszym krajem, mowa tu o Czechach, Rosji czy też Ukrainie.

Nie należy pomijać także członków Unii Europejskiej, wspólnoty, do której przecież Polska także należy. Warto tu wymienić Francję, Włochy,Holandię, Belgię, Szwecję czy też Hiszpanię albo Wielką Brytanię, są to strategiczni partnerzy handlowi naszego kraju.

www.downtonabbey.pl