Objective-C

Objective-C

Choć Objective-C został wymyślony już w 32 lata temu, to właśnie on w ubiegłym roku cieszył się największym wzrostem popularności. Zainteresowanie obiektowym rozszerzeniem języka C wzrosło aż o 300%. Niewątpliwie związane jest to z faktem rosnącej popularność produktów firmy Apple. Dziś używa się go bowiem głównie w systemach Mac OS X oraz iOS. Stosuje się go również we frameworku Cocoa, który także powiązany jest z OS X.

Twórcami Objective-C są Tom Love oraz Brad Cox. Objective-C, jak wskazuje sama nazwa, to obiektowe rozszerzenie języka C. Elementami składniowymi, o jakie rozszerzono dotychczas istniejący język programowania to [] oraz @. Pierwszy ze znaków służy do wywoływania metod, a drugi do definicji specyficznych tylko dla Objective-C. Jeśli chodzi o składnię tego języka zauważa się tu duże podobieństwo do starszego Smalltalka.

Objective-C to język obiektowy – aby cokolwiek w nim zaprogramować musimy więc stworzyć klasę, a następnie jej obiekty, na których wykonywane będą wszelkie akcje.

www.derbi.info.pl