Programowanie funkcyjne

Programowanie funkcyjne

Języki programowania można podzielić na kilka kategorii, wśród których wyróżniamy języki skryptowe, obiektowe, imperatywne czy funkcjonalne. Czym charakteryzuje się ten ostatni rodzaj programowania? Programowania funkcyjne, czy też inaczej funkcjonalne, to metodyka programowania polegająca na zaliczeniu funkcji do wartości podstawowych.

Główną ideą tej filozofii jest wartościowanie funkcji, a nie wykonywanie poleceń. Natomiast jeżeli chodzi już o same języki funkcyjne możemy wyróżnić tu języki czysto funkcyjne oraz mieszane.

Do pierwszej grupy zaliczamy języki, w których nie ma zmiennych, a wartościowanie jest leniwe – oznacza to że wartości argumentów funkcji określane są jedynie wtedy, gdy są niezbędne. Najbardziej znanym przedstawicielem tego typu języków jest Haskell.

Druga grupa, czyli języki mieszane jest o wiele bardziej liczna, a także popularniejsza w użyciu. Umożliwiają one stosowanie zmiennych, a także łączenia programowania funkcyjnego z obiektowym lub operatywnym.

Do tego typu języków należy Lisp oraz jego pochodne, a także popularne w ostatnim czasie Python, Ruby oraz JavaScript.