Przygotowanie do odchudzania

Każda decyzja dotycząca chęci zmiany sposobu życia, w tym żywienia, powinna być poparta planem działania. Zdrowe odchudzanie należy rozpocząć od przygotowania strategii. Najlepszym rozwiązaniem będzie zapisanie wszelkich pomysłów, planów i celu, ze względu na możliwie łatwy do nich powrót. Decyzję o odchudzaniu warto rozpocząć od wyznaczenia celu. W tym miejscu powinna pojawić się waga docelowa oraz okres czasu, w którym do tego celu chcemy dojść. Te informacje pozwolą także na określenie liczby miesięcznej utraty kilogramów.

W dalszej kolejności plan należy uzupełnić o metody prowadzące do celu. W tym miejscu nie może zabraknąć informacji o zmianie sposobu żywienia oraz aktywności fizycznej. Po przygotowaniu wstępnego planu, kolejnym krokiem jest jego weryfikacja – sprawdzenie, czy założenia są realne. Należy pamiętać, że zbyt wygórowane wymagania wobec siebie nigdy nie przyniosą pozytywnych efektów. Brak efektów natomiast wpłynie na brak wiary w siebie, a tym samym zburzy cały plan. Plan odchudzający powinien być przede wszystkim realny, obiektywny i ustalony wedle możliwości.

Nieodpowiedni może wpłynąć destrukcyjnie na oczekiwane efekty.